Budavidékről röviden

 

Budapest központjától alig 30 km-re található a Zsámbéki-medence, amely földrajzi kistájként a Békás-patak vízgyűjtőjéhez tartozó települések bel- és külterületét foglalja magában: Biatorbágy, Budajenő, Herceghalom, Etyek, Páty, Perbál, Telki, Tinnye, Tök, Zsámbék. A kapcsolódó táji-természeti értékek miatt e tájhoz szervesen illeszkedik Budakeszi, Nagykovácsi és Mány területe, így ezt a 13 települést nevezhetjük Budavidéknek.

E táj peremén az erdőborította Budai-hegység és a Gerecse, valamint az erdős-szőlős Etyeki-dombság vonulatai sorakoznak. A medence belseje enyhén  hullámzó síkság, melynek nagy részén az évszázados hagyományokra visszatekintő mezőgazdasági hasznosítást búza-, kukorica-, napraforgó- és repcetáblák jelzik.

Természeti és kulturális értékekben igen gazdag táj ez, különösen, ha figyelmes szemmel észrevesszük az apróbbnak tűnő értékeket is, bejárjuk a gyakran használt közutaktól távolabb eső területeket is.

Természeti értékeink közül kiemelkednek az egykor még bőségesebb vízellátású patakparti területek, tavak máig gazdag élőhelyei: Garancsi tó és környezete, a Gurgyal- Disznólápa – Sasfészek-tó ökológiai folyosó, a Nyakas-hegy fennsíkján megmaradt dolomit sziklagyepek, a löszfalakban megjelenő gyurgyalag- és partifecske fészkelőhelyek.

Legrégebbi védett műemlékeink közül országosan ismert a 12. századi premontrei templom- és kolostorrom Zsámbékon. Kistájunkon még számos műemléki épület található, valamint számos nem védett táji-természeti-kulturális emlék,melyeket egyedi tájértékként tartunk számon.

Értékeinket a térségünkben közel 20 éve tevékenykedő civilszervezeteink feltárták, és azokat folyamatosan ismertetik a helyi lakossággal tájismertető táborok, kulturális rendezvények, szabadtéri programok alkalmával. A lehetséges gyalogos, kerékpáros, lovas útvonalak kialakításának lehetőségét több szakmai tanulmány elkészíttetésével vizsgáltuk.Értékeink további védelmére, ismertté tételére, és egy nem motoros úthálózatra való felfűzésére kitűnő lehetőséget jelent a csatlakozás a nemzetközi tapasztalatokkal is rendelkező, magyarországi Ökotárs Alapítvány Zöldút programjához.

2007. április 23-án a nagy múlttal rendelkező, környezet- és természetvédelmi, valamint közösségfejlesztő tevékenységet végző egyesületeink: a Zsámbéki Medence Tájvédelmi Egyesület, Biatorbágyi Tájvédő Kör Egyesület, Zsámbéki Medence Idegenforgalmi Egyesület, Zsámbéki Medence Életminőség Egyesület, és a Budakeszi Vadaspark összefogásával létrehoztuk a BudaVidék Zöldút Szövetséget, melyhez már az alapításkor számos itt élő magánszemély is csatlakozott.

A lehetséges útvonalhálózat tervezése során a minimális környezeti terhelést jelentő megoldásokat kerestük, így a meglévő, kisforgalmú aszfaltos utak, erdészeti murvás utak, régi vasúti töltés, történelmi utak nyomvonalán lévő földutak, szekérutak alkothatják a megvalósítandó úthálózatot. Zöldút programunk megvalósítása jó hatással lehet térségünk helyi társadalmi fejlődésére, segítheti a könnyen elérhető egészséges életmód elterjedését, hozzájárulhat a turisztikai lehetőségek bővüléséhez, a helyi termékek megkedveléséhez. Munkánkat személyes találkozások, napirend alapján folyó műhelymunkák formájában végezzük, melyeket levelezőlistás kapcsolattartással egészítünk ki. A program sikeres megvalósítása érdekében fontosnak tartjuk a jó együttműködés kialakítását a helyi önkormányzatokkal, a településeinken dolgozó pedagógusokkal, és a zöldút program szemléletéhez közelálló szemléletű vállalkozókkal.