Budavidék Zöldút Szövetség – önálló közhasznú szervezet

2011. április 27-én közhasznú társadalmi szervezetként megalakult a Budavidék Zöldút Szövetség.

A BudaVidék Zöldút 2007. áprilisi kezdeményezésének egyik fő motivációja az volt, hogy a kerékpározás iránt jelentkező egyre nagyobb igény ellenére kerékpárút-tervezés addig nem történt a Zsámbéki-medence területére. Új, aszfaltos kerékpárút-hálózat kiépítése – az aránylag nagy beruházási költségigény miatt – a helyi társadalom számára reménytelennek tűnt. A magyarországi Ökotárs Alapítvány Zöldút pályázatán kiírt célkitűzés: „nemmotoros útvonalak kijelölése” viszont megvalósíthatónak látszott, hiszen a zöldutak szilárd burkolat nélküli útvonalak is lehetnek.  A pályázati részvétel érdekében a Zsámbéki-medencében tevékenykedő, tájvédelemmel és a helyi hagyományok ápolásával foglalkozó civil szervezetek és magánszemélyek összefogásával megalakult a BudaVidék Zöldút Szövetség.

A szövetség fő célja olyan gyalogos és kerékpáros közlekedésre alkalmas úthálózat kialakítása, amely a forgalmas közutaktól elszakadva összeköti a szomszédos településeket, és feltárja a táj természeti és kulturális örökségének értékeit. További cél a helyi társadalom aktivizálása közös túrák szervezésével, a környezeti nevelésben való részvétel a helyi óvodákban, iskolákban, valamint a helyi termelők, szolgáltatók, vendéglátóhelyek bekapcsolása a programba.

Az első pályázati támogatás segítségével a szövetség tagjai által kiválasztott és az illetékesekkel egyeztetett útvonalak mentén útjelző oszlopokat helyeztünk el, és megrendeztük az első zöldutas túrát a Zsámbéki medencében. A 12 településről indított túrák célja a Budajenői Magtár volt, a rendezvény mintegy 400 résztvevővel, kitűnő hangulatban telt. A következő években programunk folytatását a helyi önkormányzatok, egyesületeink és számos magánszemély támogatásával és anyagi segítségével tudtuk megvalósítani, melyet ezúttal is szeretnénk megköszönni.   További útvonalakat egyeztettünk, újabb útjelzőket helyeztünk el, és minden évben szervezetünk közös zöldutas túrákat. 2009 tavaszán az úticél a Kozáromi-tó, 2010 tavaszán a Perbáli Plébániakert, 2010 őszén pedig a Botpusztai kápolna voltak.

A 2010-es túrák után elhatároztuk, hogy szövetségünket a jövőben hivatalos formában fogjuk működtetni, a biztos anyagi háttér megteremtése és pályázatokon való indulási lehetőség magalapozása érdekében. Hosszas előkészítés után 2011. április 27-én közhasznú társadalmi szervezetként megalapítottuk a Budavidék Zöldút Szövetséget.

Alapszabályunk szerint a szövetség legfőbb célja olyan rekreációs lehetőség megteremtése, amely hozzájárul a Zsámbéki medencében élők egészséges életmódjának kialakításához, elősegíti a Zsámbéki-medence természeti és kulturális örökségének megőrzését, bemutatását és új hasznosítási formáinak megtalálását.

Az alapszabályban rögzítettük azt is, hogy a szövetség tevékenységét összehangolja a hazai és külföldi zöldutak (Greenways) fogalomrendszerével és gyakorlatával, a helyi és térségi szintű településrendezési koncepciókkal és tervekkel, a zöldúthálózatot érintő tulajdonosok, kezelők és illetékes szakhatóságok véleményeivel, valamint a hasonló célokat és értékeket követő helyi és térségi civil kezdeményezésekkel.
Várunk minden további csatlakozót (magánszemélyt és szervezetet egyaránt), aki céljainkkal egyetért, és programunkat támogatni szeretné. Ötödik zöldutas túránkra pedig várunk mindenkit, aki szeret gyalogolni, kerékpározni! A túra időpontja május 7. szombat, az úticél ezúttal  Biatorbágy lesz. Programunkról további információkat a helyi lapok áprilisi számaiban, települési felelőseinktől lehet kapni.
Bárcziné Kapovits Judit – elnök
Láng Noémi – települési felelős